svasdssvasds

“ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน

“ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน

“ชัช เตาปูน” เสนอนำรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชน

วันที่ 22 สิงหาคม 63 นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท (ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร) นำคณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังปัญหาจากตัวแทนเกษตกร 18 จังหวัด ว่า "อะไรคือต้นเหตุของการเป็นหนี้เกษตรกร"

โดยมีตัวแทนจากสมาคมชาวนาและเกษตรกร นำเสนอปัญหาเรื่องน้ำและต้นทุนการเพาะปลูกเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลักดังกล่าวโดยที่ประชุมมีความเห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กให้มากขึ้น เช่นธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายชลอน้ำ แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้เกษตรมีน้ำใช้เข้าถึงระดับครัวเรือน ส่วนต้นทุนการเพาะปลูกรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนเกษตรโดยตรงไม่ใช่ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางเป็นคนจัดการ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบได้

ด้านนายชัชวาลล์ คงอุดม กล่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งจัดการให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยเสนอให้นำรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งมาจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือปัญหาหนี้ของเกษตรกรในระยะยาว

“ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน “ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน “ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน “ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน “ชัช เตาปูน” แนะนำรายได้จากสลากกินแบ่งฯ ตั้งกองทุนแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน

related