ข่าว ทั่วไทย

กรมการศาสนา เน้น “สื่อ” มีคุณธรรม

กรมการศาสนาจัดโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อ

วันนี้ (19 ก.ค. 60) – ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม และการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา" โดยเน้นใช้คุณธรรม 4 ประการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างสังคมโดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา , รองศาตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน ที่ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยกรมการศาสนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อต่างๆที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและคุณธรรมความดีงาม จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมผ่านสื่อ

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรหน่วยงานและบุคคลจำนวน 10 เรื่องที่มียอดวิวสูงเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานและบุคคลผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปที่ได้เผยแพร่สู่สังคมแล้วในช่วงปี 2555-2560 จนเกิดกระแสส่งต่อแบ่งปันทางโซเชียลมีเดียและมีผู้ชมมากกว่า 300,000 วิว บนยูทูป โดยไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

นอกจากนี้ยังจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมรณรงค์คุณธรรมสี่ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนนักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุเพศระดับการศึกษา ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนสิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์กรมศาสนาและเว็บไซต์ที่กรมศาสนากำหนด โดยผู้ชนะจะได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่เจ้าของสื่อ โล่และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกด้วย