Breaking News ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไอแบงก์ออกมาตรการ  “พักชำระหนี้เงินต้น” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
วันที่ 1 ส.ค.60–นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ออกประกาศแนวทางการช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า แนวทางเร่งด่วนที่เร่งดำเนินการในการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ การพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 

จากนั้น ให้ชำระเงินต้นและกำไรตามสัญญาเดิมที่ทำไว้ -สำหรับลูกค้าธนาคาร ที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และพื้นที่ประสบภัยต่างๆตามประกาศทางราชการ ตั้งแต่วันนี้ ไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
 
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1302