Breaking News ข่าว

บุคคลสำคัญร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน วางพานพุ่ม สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธ.ค.59 บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้ามีคณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญ ตัวแทนพรรคการเมือง , ข้าราชการ และประชาชน ทยอยเข้าวางพานพุ่ม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และในช่วงบ่ายมีกำหนดการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , คณะรัฐมนตรี , นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , สมาชิก สนช. และ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทยอยเดินทางเข้าวางพานพุ่ม

6264122 1256414212

ทั้งนี้ วันรัฐธรรมนูญ เป็นการรำลึกถึงวันที่ประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 และนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ มาแล้วถึง 19 ฉบับ โดยเฉลี่ยแล้วอายุของรัฐธรรมนูญไทย แต่ละฉบับจะอยู่ที่ 4 ปีเศษ

สำหรับรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นานที่สุด คือ รัฐธรรมนูญปี 2475 บังคับใช้ถึง 13 ปี 5 เดือน ฉบับที่มีอายุสั้นที่สุดคือ รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2475 มีอายุเพียง 5 เดือน 13 วัน เท่านั้น