Spring News

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

14 ก.ย. 2563 เวลา 9:32 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 

วันนี้ (14 กันยายน 2563) เวลา 08.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” (พู-มิ-พัด) ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและชาวห้วยกระเจาที่ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ยึดมั่นและน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารโรงพยาบาลอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดให้บริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ.2549

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

“อาคารภูมิพัฒน์” สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เสริมศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน เปรียบเสมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กระทรวงสาธารณสุขจึงสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลละ 7 ล้านบาทเศษ เพื่อก่อสร้างอาคาร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้นำชุมชน อสม. และตัวแทนประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้ที่มาเข้ารับบริการที่แท้จริง ได้ออกแบบอาคารให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นตัวอาคารชัดเจน มีลานบริเวณด้านหน้ามองเห็นตัวอาคารได้อย่างสง่างาม และออกแบบอาคารให้มีรูปแบบคล้ายศาลา โดยมีแนวคิดมาจากการใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือนของชาวบ้าน ส่วนพื้นที่ภายในอาคารเน้นเปิดโล่ง ให้อากาศถ่ายเท ออกแบบผนัง ของอาคารให้เป็นพื้นที่นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีห้องประชุม ร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร นั่งพักคอยญาติหรือพักผ่อน ภายนอกอาคารเป็นสวนสมุนไพร และแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด