รับโนอึล ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

18 ก.ย. 2563 เวลา 10:34 น.

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับพายุโนอึน ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

 

จากสถานการณ์อุทกภัย พายุโซนร้อนโนอึล ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่ 18-20ก.ย. 2563 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมพื้นที่ 44 จังหวัดทั่วประเทศ และส่งผลกระทบในพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต้ นั้น

ล่าสุด พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ภายหลังรับทราบประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารได้ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 22 ศูนย์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน โดยให้ความเร่งด่วนกับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงและปานกลาง รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และชุมพร โดยให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอำเภอและจังหวัดที่ประสบภัย เพื่อบูรณาการวางแผนเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย พร้อมกับให้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กองพลพัฒนาที่ 4 จัดเตรียมเครื่องมือหนักเข้าสนับสนุนเป็นส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดสตูล กระบี่ และตรัง

โดยขณะนี้ทุกหน่วยได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชน และจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายต่อไป จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่ากองทัพพร้อมอยู่เคียงข้างและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส หากมีความเดือดร้อนหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้โดยตรงกับศูนย์ประสานงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 075-383405 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับพายุโนอึน ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

 

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับพายุโนอึน ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

 

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับพายุโนอึน ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง