เปิดบัญชีทรัพย์สิน "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" หลังไขก๊อกปตท. รวยกว่า 154 ล้านบาท

26 ก.ย. 2563 เวลา 4:12 น.

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” พบรวยกว่า 154 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เฉพาะค่าเบี้ยประชุม ค่าที่ปรึกษา โบนัส 20 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายราย โดยรายชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ต่อมาไปดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 116,714,721 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 54,649,460 บาท เงินลงทุน 43,871,261 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,010,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 8,384,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าที่ปรึกษา โบนัส 20 ล้านบาท มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน/ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8 ล้านบาท ส่วนนางนิภา พันธ์มีเชาว์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 38,201,886 บาท ได้แก่ เงินฝาก 28,962,073 บาท เงินลงทุน 2,079,812 บาท ที่ดิน 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 5,160,000 บาท ไม่มีหนี้สิน และไม่มีรายได้ กับรายจ่าย รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 154,916,608 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายสุพัฒนพงษ์ แจ้งครอบครอง นาฬิกา 8 เรือน มูลค่า 6,110,000 บาท แหวนเพชร/แหวนทอง 9 วง 4.1 ล้านบาท รูปภาพแขวนผนัง 8 รูป 1,050,000 บาท รูปปั้นสัมฤทธิ์ 4 รูป 5.3 แสนบาท เหรียญบูชา/พระ 7 องค์ 7 แสนบาท เป็นต้น

ในส่วนของเงินลงทุน นอกเหนือจากกองทุนธนาคาร และหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว นายสุพัฒนพงษ์ ยังแจ้งถือครองหุ้นบริษัท สมุย พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด รวมมูลค่า 47,000 หุ้น รวมมูลค่า 9.4 ล้านบาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 พบว่า บริษัท สมุย พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2547 ทุนปัจจุบัน 47 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและกิจการโรงแรม

ปรากฏชื่อนายณัฐพร พรหมสุทธิ นายณรงค์ ศรีสอ้าน และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 813 บาท รายจ่ายรวม 32,572 บาท ขาดทุนสุทธิ 31,759 บาท

สำหรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2554-2557 เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อมาปี 2557-2562 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และลาออกเมื่อเดือน ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการทาบทามมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2/2