svasdssvasds

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข "บิ๊กปั๊ด" ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข "บิ๊กปั๊ด" ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12

เปิดประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. คนใหม่ ยุคที่อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข "บิ๊กปั๊ด" ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12 ตามมติคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ต่อจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตัวของ "บิ๊กปั๊ด" เป็นตัวเต็งในตำแหน่ง ผบ.ตร. มาตลอด โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลหน้างานมั่นคงและกิจการพิเศษ และมักเป็นผู้สรุปประเด็นตอบคำถามทางคดีต่อสื่อมวลชนบ่อยครั้ง

 

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12

เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2504 เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ด้านการศึกษา

-จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
-จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36
-จบปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ (วท.ม.) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ผ่านการอบรมหลักสูตร FBI National Academy รุ่นที่ 206 พ.ศ. 2543: Quantico, Virginia USA
-จบหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 , หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24

ประวัติการรับราชการ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2526 ในตำแหน่ง รองสารวัตร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จนเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก
-25 พ.ย. 2552 - ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการถวายความปลอดภัย
-15 พ.ย. 2553 - ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6
-23 ก.พ. 2555 – ผู้บังคับการกองวิจัย
-1 ต.ค. 2555 - ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 
-1 ต.ค. 2556 – รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 
-1 ต.ค. 2557 – รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
-1 ต.ต. 2559 - ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
-1 ต.ค. 2560 - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
-1 ต.ค. 2561 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
-1 ต.ค. 2562 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ความคืบหน้าล่าสุด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข หลังขึ้นเป็น ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12 ได้มีคำสั่งว่า “ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตามที่รับมอบหมาย ทั้งการปราบปรามอาชญากรรม การให้บริการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีอย่างยิ่งแล้ว”

 

ประวัติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข "บิ๊กปั๊ด" ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 12 โปรแกรมแอนตี้ไวรัสของแท้จาก KASPERSKY ราคาพิเศษ

related