วิชาชีวิต : เรียนรู้การว่ายน้ำ การอยู่รอด การส่งต่อโอกาสและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

14 ต.ค. 2563 เวลา 12:08 น.

ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น

ร่างกายต้องการทะเล 

นี่คงเป็นคำพูดที่ติดปากของหลายๆ คน ยิ่งช่วงปลายปีใกล้เข้ามา ทุกๆ คนกำลังเร่งทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว แน่นอนว่า ทะเล คือจุดหมายลำดับต้นๆ สำหรับการท่องเที่ยว ในช่วงพักกลางวันหลังจากเคร่งเครียดกับงาน หลายๆคน จึงมักหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต บางครั้งก็พบกับภาพถ่ายเพื่อนที่นอนเล่นริมทะเล บนเรือประมงที่มุ่งหน้าไปตกหมึก หรือดำน้ำลึกเคียงข้างฝูงปลา ภาพเหล่านั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่กระตุ้นให้เราอยากออกไปสัมผัสบรรยากาศของทะเลบ้าง

แต่ปัญหาสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกตัวน้อย ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในทริปทะเลแสนสนุก คือ "ว่ายน้ำไม่เป็น" หลายคนอาจจะคิดวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ คือ "มีเสื้อชูชีพจะกลัวอะไร" แน่นอนว่ามนุษย์มักมีตัวช่วยเสมอ แต่เมื่อถึงเวลาคับขันจริงๆ ที่ต้องเผชิญสถานการณ์นั้น หลายคนอาจช็อกและรับมือไม่ได้ วิกฤตนั้นอาจกลายเป็นความทรงจำหรือความกลัวบางอย่างที่กัดกินหัวใจไปเลยก็ได้

ว่ายน้ำไม่เป็น 

ในแต่ละปี เราพบข่าวเด็กไทยจำนวนมากเสียชีวิต โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และผู้ใหญ่ไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง หลายๆ ครอบครัว จึงต้องพบเจอกับการสูญเสีย การจมน้ำ โดยสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำมากที่สุด คือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ห้วย หนอง คลอง บึง หรือแม้แต่ทะเลตื้นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงมรสุมก็ตาม

ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น

จากปัญหาการสูญเสีย สู่การแก้ไขด้วยความห่วงใย “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” 

ปตท. และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กๆทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด ที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนว่ายน้ำในตัวเมือง ให้มีทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เพื่อสามารถเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขันและลดอัตราการสูญเสีย จึงเป็นที่มาของโครงการดีๆ ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง ปตท. และ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ในชื่อ "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2563"  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว

คุณดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์กับเยาวชน ด้านการเพิ่มทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ส่งเสริมสุขภาพและลดอัตราการสูญเสียเนื่องมาจากการจมน้ำของเยาวชน และสามารถต่อยอดสู่เส้นทางสายกีฬาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น

เจตนารมณ์เพื่อสังคม ส่งต่อสุขภาพที่ดีเพื่อเยาวชนไทย

การเรียนว่ายน้ำ คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือการสอนให้ทุกคน สามารถลอยตัวในน้ำได้ เพราะความหนาแน่นของร่างกายมีน้อยกว่าน้ำ บางคนไม่สามารถลอยตัวได้ อาจมีการเกร็งของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย บางคนอาจมีกระดูกและกล้ามเนื้อที่ใหญ่ น้ำหนักมาก ทำให้ลอยตัวลำบากกว่าปกติ ช่วงขาอาจจะจมน้ำ การเอาตัวรอดจากการจมน้ำแบบง่ายๆ คือการลอยตัวอยู่นิ่งๆ ที่ผิวน้ำโดยใช้กำลังให้น้อยที่สุด หายใจเอาอากาศเข้าไปในปอดให้เต็ม ซึ่งปอดของคนเรานั้น เป็นเสมือนชูชีพพยุงไว้ไม่ให้จมน้ำ แต่ในสถานการณ์จริงนั้น ยากที่จะตั้งสติได้ทัน เนื่องมาจากการขาดทักษะและการฝึกที่ถูกต้อง

จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตนี้ โครงการดีๆที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ที่ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โอกาสที่เท่าเทียมและทั่วถึง

ปตท. และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกันกระจายโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสหรือทุนทรัพย์น้อย ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำและการเอาตัวรอดอย่างถูกวิธี เพื่อลดอัตราการสูญเสีย เสริมสร้างสุขภาพ และอาจทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ รับแรงบันดาลใจที่ดี หรืออาจมองเห็นโอกาสในการเติบโตขึ้นเพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในอนาคตที่สามารถเข้าแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น  ความแข็งแรงสร้างสุขภาพ โอกาส และอนาคต 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต คือ เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมจะต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์คับขันขึ้น สามารถรักษาชีวิตของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางน้ำ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ตามมาอีกประการ คือสามารถสร้างสุขภาพที่ดีจากการว่ายน้ำ ลดปัญหาด้านสุขภาพ เช่นโรคอ้วนในเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เป็นไปตามวัย และมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาในอนาคตได้อีกด้วย

ต่อยอดสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในอนาคต 

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ปตท. และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย นอกจากจะมอบโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้ว โครงการนี้ยังเฟ้นหานักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในสาขาต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำ การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มิใช่เพียงเพื่อชื่อเสียงของประเทศ แต่เป็นเพื่อชีวิต สุขภาพ และอนาคตของเหล่าเยาวชนที่ได้รับโอกาส และเชื่อว่าผู้ที่ได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากโครงการนี้ จะต่อยอดเพื่อส่งมอบโอกาสเหล่านี้ แก่เยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป 

นับว่าเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ แบบรุ่นต่อรุ่นอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ของโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต อย่างแท้จริง

ในแต่ละปี มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก การว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการสูญเสีย ปตท.และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกัย จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้น