ด่วน! โคราชออกหนังสือ ประกาศเตือน 10 อำเภอ เตรียมอพยพขนของขึ้นที่สูง

18 ต.ค. 2563 เวลา 16:03 น.

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯโคราช ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน ปชช.ริมตลิ่งติดลำน้ำบริบูรณ์ ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำเตรียมตัวให้พร้อมอพยพ หากเกิดน้ำไหลหลาก

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯโคราช ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน ปชช.ริมตลิ่งติดลำน้ำบริบูรณ์ ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำเตรียมตัวให้พร้อมอพยพ หากเกิดน้ำไหลหลาก

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ทางด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา ประทับตัวแดง "หนังสือด้วยที่สุด" ที่ นม 0021/501 ลงวันที่ 18 ต.ค.2563 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง นายอำเภอสีคิ้ว นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอโนนสูง นายอำเภอพิมาย นายอำเภอชุมพวง นายอำเภอลำทะเมนชัย นายอำเภอเมืองยาง และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา -ผู้อำนวยการอำเภอ/ผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา อีกฉบับ เรื่อง แจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง ประจำวันที่ 18 ต.ค.เวลา 18.00 น

เลือกซื้อสินค้า Lazada 11.11 ราคาถูกกว่า

โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ อ้างถึงกรณี หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม.0021/496 ลงวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา กรณีแจ้งเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลาก และ การติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. ปริมาณน้ำปัจจุบันในอ่าง 96.43 % และยังคงมีปริมาณน้ำฝนตกลงมา อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จึงสั่งการให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนริมตลิ่งติดลำน้ำบริบูรณ์ ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ ในอำเภอดังกล่าว และเตรียมความพร้อมอพยพกรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ทราบ พร้อมจัดรถกระจายเสียงออกประชาสัมพันธ์ ประชาชนทราบผ่านสื่อทุกช่องทาง และให้ประเมินสถานการณ์ 

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯโคราช ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน ปชช.ริมตลิ่งติดลำน้ำบริบูรณ์ ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำเตรียมตัวให้พร้อมอพยพ หากเกิดน้ำไหลหลาก

 

หากพบว่าจะส่งผลกระทบประชาชนให้สั่งอพยพไปจุดอพยพที่เตรียมไว้ทันที และแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยให้รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการให้ ผวจ.นครราชสีมา ทราบโดยตรง 

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯโคราช ออกหนังสือด่วนที่สุด เตือน ปชช.ริมตลิ่งติดลำน้ำบริบูรณ์ ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำเตรียมตัวให้พร้อมอพยพ หากเกิดน้ำไหลหลาก