"โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา" ประกาศเลิกเรียน บ่าย 2 เพื่อเลี่ยงการชุมนุม

19 ต.ค. 2563 เวลา 7:38 น.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ประกาศเลิกเรียนเวลา 14.00 น. ในวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรของพื้นที่ชุมนุมต่างๆ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ประกาศเลิกเรียนเวลา 14.00 น. ในวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรของพื้นที่ชุมนุมต่างๆ

วันนี้ (19 ต.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ได้ออกประกาศระบุว่า  "เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรของพื้นที่ชุมนุมตามจุดต่างๆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จึงขอแจ้งให้ทราบว่า วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจะเลิกเรียนเวลา 14.00 น. ขอพระอวยพรทุกคน"

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ประกาศเลิกเรียนเวลา 14.00 น. ในวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรของพื้นที่ชุมนุมต่างๆ