svasdssvasds

ครม. ไฟเขียวเพิ่ม "วันตรุษจีน" 12 ก.พ. 64 เป็น "วันหยุดราชการ" กรณีพิเศษ

ครม. ไฟเขียวเพิ่ม "วันตรุษจีน" 12 ก.พ. 64 เป็น "วันหยุดราชการ" กรณีพิเศษ

ครม.เคาะวันหยุด เพิ่ม "วันตรุษจีน" 12 ก.พ.64 รวมถึงเพิ่มวันหยุดช่วงสงกรานต์ 12 เม.ย., ชดเชยวันเข้าพรรษา 27 ก.ค. และวันมหิดล 24 ก.ย. เป็น "วันหยุดราชการกรณีพิเศษ" รวมปี 2564 มีวันหยุดรวม 24 วัน

 

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ธ.ค.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามที่คณะทำงานศึกษาและกำหนดวันหยุดฯปี 2564 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยรวมวันหยุดทั้งสิ้น 24 วัน

โดยมีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

- วันที่ 12 ก.พ. 2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ 
- วันที่ 12 เม.ย. 2564 : วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
- วันที่ 27 ก.ค. 2564 : วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
- วันที่ 24 ก.ย. 2564 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล 

 

 นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวันหยุดประจำภาคต่างๆ เช่น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มี.ค.2564 วันหยุดราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่งานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในวันที่ 10 พ.ค.2564 วันหยุดราชการภาคใต้กำหนดให้หยุดในวันที่ 6 ต.ค.2564 โดยเป็นวันหยุดในพิธีสารทเดือน 10 

 

 ทั้งนี้ในการประชุม ครม.ได้รับทราบว่าการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมจะทำให้เศรษฐกิจมีการใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้นของประชาชน ที่เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ดูเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 และส่วนในเรื่องของการกำหนดวันหยุดของเอกชนและสถานบันการเงินให้เห็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน 

เช็กเลยวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปี 64 เตรียมตัววางแพลนเที่ยว

รัฐบาลเล็งเพิ่มวันหยุด 2564 ตรุษจีน - เทศกาล หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

related