Breaking ข่าว

1 ธ.ค.คู่ความคัดสำเนาจากสนง.ศาลได้ทั่วไทย

วันที่ 11 ธ.ค.59 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม2559 เป็นต้นไป  ประชาชนสามารถขอสำเนาคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลที่สำนักงานศาลใดก็ได้ทั่วประเทศไทย 

"ถ้าท่านเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดี จะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลที่พิจารณาคดี    ถ้าท่านต้องใช้คำพิพากษาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ แต่ท่านอยู่จ.ภูเก็ต ท่านสามารถมาขอสำเนาคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดภูเก็ตได้ ไม่ต้องเดินทางกลับไปคัดที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่"

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

"ศาลยุติธรรมมีนโยบายเพื่อความสะดวกของประชาชนและการให้บริการ ศาลทุกแห่งทั่วประเทศ หลังพิจารณาคดีและมีคำสั่งของศาลหรือมีคำพิพากษาแล้ว ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ(ถ้ามี) จะต้องลงนามในคำพิพากษาให้แล้วเสร็จทันทีและถ่ายคำพิพากษาลงในon line ของศาลยุติธรรมภายใน7วัน  จากนั้นประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีสามารถคัดสำเนาที่ศาลใดก็ได้ทั่วประเทศิ เช่น คำพิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านสามารถมาคัดได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้"