Spring News

ลุ้นใช้คนละครึ่งผ่านเดลิเวอรี่ หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

06 ม.ค. 2564 เวลา 7:46 น.

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจ่อดัน คนละครึ่ง ใช้ผ่านบริการเดลิเวอรี่ได้ ตอบสนองประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงโควิด-19 ระบาด

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในการประชุมสรุปทิศทางการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ทาง สนค. ในฐานะหน่วยงานในการดูแลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ จะเสนอผ่านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถึงกระทรวงการคลังในการพิจารณาเรื่องของการใช้จ่าย คนละครึ่ง ให้ครอบคลุมในส่วนของการจ่ายค่าบริการเดลิเวอรี่ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เพราะหลังจากมีการระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน หรือ เดลิเวอรี่ เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นพฤติกรรมปกติ

นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการปรับตะกร้าสินค้า ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งบริการเดลิเวอรี่ก็เป็นหนึ่งในบริการ ที่จะมีการนำเข้ามาคำนวณในอัตราเงินเฟ้อปี 2564 นี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด