ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

17 ม.ค. 2564 เวลา 7:23 น.

ผลสำรวจซูเปอร์โพล บิ๊กตู่ อันดับ 1 บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ที่ได้ใจประชาชนเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปากท้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,610 ตัวอย่าง ดำ เนินโครงกำรระหว่างวันที่ 11 - 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจมีดังนี้

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 49 % เชื่อมั่นมาตรการเศรษฐกิจ คุมโควิด ของบิ๊กตู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด