svasdssvasds

เศรษฐา ทวีสิน นำ ครม. มากับฝน แชะภาพหมู่ในตึกสันติไมตรี ไร้เงา สุทิน คลังแสง

เศรษฐา ทวีสิน นำ ครม. มากับฝน แชะภาพหมู่ในตึกสันติไมตรี ไร้เงา สุทิน คลังแสง

เศรษฐา ทวีสิน แชะภาพหมู่ คณะรัฐมนตรี 1/1 ชื่นมื่น ในตึกสันติไมตรี เหตุมากับฝน ไร้เงา สุทินคลังแสง บิ๊กกลาโหม พร้อมแซวรัฐมนตรีป้ายแดง

SHORT CUT

  • ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถ่ายภาพ ครม.ในตึกสันติไมตรี เหตุ ครม.มากับฝน
  • พร้อมมุมน่ารัก ชาดา-สุรศักดิ์ แซว อรรถกร รัฐมนตรีป้ายแดง

เศรษฐา ทวีสิน แชะภาพหมู่ คณะรัฐมนตรี 1/1 ชื่นมื่น ในตึกสันติไมตรี เหตุมากับฝน ไร้เงา สุทินคลังแสง บิ๊กกลาโหม พร้อมแซวรัฐมนตรีป้ายแดง

วันสภาพอากาศอึมครึมเป็นพิเศษ ช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การดูแลของ เศรษฐา ทวีสิน ร่วมถ่ายภาพหมู่ก่อนทำงานเต็มตัว ณ โถงใหญ่ ตึกสันติไมตรี หลังจากย้ายจุดถ่ายภาพกะทันหันเนื่องจากสภาพอากาศภายนอกไม่เอื้ออำนวย คณะรัฐมนตรีที่ 1/1 ชุดปรับปรุงนี้ ได้ถ่ายภาพร่วมกันครั้งแรก

หลังจากวันที่ 27 เมษายน หรือเมื่อ 11 วันก่อนได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีบางท่านพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง ทำให้รอบนี้มีคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งสิ้น 34 ท่าน ขาดนายสุทิน คลังแสง เนื่องจากติดภารกิจที่ประเทศมาเลเซีย

รอบนี้คณะรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ร่วมถ่ายภาพหมู่มีด้วยกัน 6 คน ได้แก่ 'จิราพร สินธุไพร' รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 'เผ่าภูมิ โรจนสกุล' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, 'อรรถกร ศิริลัทธยากร' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 'สุชาติ ชมกลิ่น' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, 'จักรพงษ์ แสงมณี' รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ 'พิชิต ชื่นบาน' รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ถือเป็นวันแรกในรอบหลายเดือนที่ฟ้ามืดลง และมีอากาศเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แตกต่างจากวันก่อนหน้าที่อากาศยังคงร้อนระอุเหมือนที่ผ่านมา จนทำให้แผนเดิมในการถ่ายภาพหมู่ที่หน้าไทยคู่ฟ้า ต้องโยกมาถ่ายในอาคารแทน ซึ่งน่าจะเป็นภาพถ่ายหมู่ของคณะรัฐมนตรีครั้งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์ที่บันทึกภาพในตัวอาคารตึกสันติไมตรี

นอกจากนี้ยังมีมุมน่ารักๆ ของ ครม.ที่เดินแซวรัฐมนตรีใหม่ คือ ชาดาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่างแซว อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จ

related