แอร์เอเชีย ขอพนักงานลาหยุดเองหลังรัฐไม่ช่วยซอฟท์โลน

19 ม.ค. 2564 เวลา 12:01 น. 2

หมดหวังซอฟท์โลน แอร์เอเชีย ขอพนักงานหยุดงานไม่จ่ายเงินเดือน ยืนยันไม่ลดพนักงาน รอระดมทุนกอบกู้

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV ได้ทำการประชุมพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสายการบิน จากผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติว่า จะไม่ปรับลดจำนวนพนักงาน แต่จะขอให้พนักงานเข้าร่วมโครงการลาหยุดไม่รับเงินเดือน

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้แบ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.กลุ่มพนักงานที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปี 2563 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้หยุดงาน ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาในเดือน มี.ค. 2564 ได้ขอให้ขยายระยะเวลาการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างต่อออกไปอีกจนถึงเดือน พ.ค. 2564

2.กลุ่มพนักงานที่ปัจจุบันยังทำงานอยู่ มอบหมายให้หัวหน้างานทำการคัดเลือกพนักงานให้เข้าร่วมโครงการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. –พ.ค. 2564

ทางด้านของ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร AAV ยอมรับว่า บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ได้ถึงเดือน มี.ค. 64 บริษัทอยู่ระหว่างระดมทุนเพิ่มอีก 3-4 พันล้าน ทั้งการกู้เงิน และการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทภายใน 1-2 เดือนนี้ ขณะที่การดำเนินการขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) จากภาครัฐไม่มีความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้คาดว่าหมดหวังแล้ว ขณะที่บริษัทยังไม่มีแนวคิดจะลดพนักงานแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด