svasdssvasds

Bitkub เตรียมแถลงเหตุปิดปรับปรุงระบบ

Bitkub เตรียมแถลงเหตุปิดปรับปรุงระบบ

Bitkub เตรียมออกหนังสือแถลงการณ์ แจงเหตุปิดปรับปรุงระบบและแผนดำเนินการหลังจากนี้

จากกรณีที่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) เว็บเทรดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของไทย ได้ประกาศปิดระบบลงทะเบียนลูกค้าใหม่เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและขยายระบบครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18  มกราคมที่ผ่านมา

ล่าสุดบจก.บิทคับ ออนไลน์  ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะมีการออกหนังสือแถลงการณ์เกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบของบิทคับอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ โดยเนื้อหาจะชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและแผนดำเนินการต่อจากนี้

อนึ่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติให้ Bitkub ส่งแผนการแก้ไขระบบงานให้ ก.ล.ต. หลังจากพบว่ามีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ และมีการหยุดชะงักของระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบซื้อขายวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564 รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก โดยให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่     

1.แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูลทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม       
2.แก้ไขนโยบายการรับลูกค้าให้เหมาะสมกับระบบงานที่พร้อมให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการที่ตกลงไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement)          

3.แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน        

4.แก้ไขการดำเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market Surveillance)     

related