สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 10 ความสุข ในยุคโควิด-19

24 ม.ค. 2564 เวลา 5:09 น. 6

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล เรื่อง 10 ความสุข ในยุคโควิด-19 อันดับ 86.92 % ระบุ มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ

เริ่มต้นปี 2021 คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาส่วนตัว ก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิต จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขจากความทุกข์ในช่วงโควิด-19

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “10 ความสุข” ในยุคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,136 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 10 ความสุข ในยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 10 ความสุข ในยุคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด