"ในหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

26 ม.ค. 2564 เวลา 5:16 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

26 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 มกราคม 2564 จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังท่าวาสุกรี เขตตุสิต เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ กระบือ จำนวน 1 คู่ กับทรงปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

"ในหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

"ในหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

"ในหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

"ในหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด"เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด