Spring News

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เตรียมเปิดอีกครั้ง 29 มกราคมนี้หลังปิดเพราะโควิด

27 ม.ค. 2564 เวลา 5:20 น.

อุทยานแห่งชาติเอราวัณจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 29 มกราคมนี้ พร้อมวางกฎเหล็ก 5 ข้อเพื่อความปลอดภัย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เตรียมเปิดอีกครั้ง 29 มกราคมนี้หลังปิดเพราะโควิด

นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานได้ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 287/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่อง การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน นั้น

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติและระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภาพรวม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องปฏิบัติตาม 5 ข้อ ดังนี้

1.เปิดเข้า-ออก บริเวณด่าน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.
2.เปิดให้เล่นน้ำน้ำตกเอราวัณได้เฉพาะชั้น 1-3 และสามารถเล่นน้ำได้เวลา 08.00-16.00 น.
3.สำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดต่อบ้านพักจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น.
4.นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น.
5.กรณีมาเช่าเต็นท์หรืออุปกรณ์ที่อุทยานฯ จะต้องเข้ามาก่อนเวลา 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด