จรวดไฮบริด จากจีนเตรียมขึ้นสู่อวกาศปีนี้

28 ม.ค. 2564 เวลา 4:28 น. 13

ผู้พัฒนาจรวดลองมาร์ช-6เอ (Long March-6A) ซึ่งเป็นจรวดลำแรกของจีนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว กล่าวว่าจรวดลูกผสมดังกล่าวจะถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศเป็นครั้งแรกในปี 2021

บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศแห่งชาติจีน (CASC) ระบุว่า จรวดลองมาร์ช-6เอ ซึ่งเป็นจรวดขนาดกลางรุ่นใหม่ สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยจำนวนเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งและเหลวที่แตกต่างกัน เพื่อบรรลุระดับการขนส่งที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

จรวดดังกล่าวมีระดับการควบคุมอัตโนมัติสูงกว่าเดิมและยังมีความอัจฉริยะมากขึ้น เนื่องจากมันสามารถเฝ้าติดตามและวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

อนึ่ง จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีอวกาศเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 1970 ซึ่งเป็นวันที่จรวดลองมาร์ช-1 ได้ขนส่งดาวเทียมตงฟางหง-1 (Dongfanghong-1) ดาวเทียมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโคจร

จนเดือนมีนาคม 2019 จีนได้พัฒนาและใช้งานจรวดขนส่งลองมาร์ชแล้ว 17 ชนิด ซึ่งช่วยประเทศบรรลุโครงการอวกาศที่สำคัญหลายชุด อาทิ โครงการอวกาศแบบมีมนุษย์ควบคุม โครงการสำรวจดวงจันทร์ ระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) และโครงการดาวเทียมสำรวจโลกเกาเฟิน (Gaofen)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด