กทม.ตรวจเข้มสถานประกอบการ สั่งปิดร้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 14 วัน

30 ม.ค. 2564 เวลา 8:51 น.

กทม.ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการ ประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสั่งปิดร้านที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่นั้น ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทผับ บาร์ และคาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

กทม.ยกเลิกจุดตรวจคัดกรองโควิด แต่ยังเข้มสถานประกอบการ

 

 

 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า มีสถานประกอบการ สถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ดังนี้

1. ร้านทัจคาเฟ่ (Taj Cafe) ซอยสุขุมวิท 3 นานาเหนือ เขตวัฒนา ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด เปิดเกินเวลา ผู้มาใช้บริการมั่วสุมจำนวนมาก ไม่มีมาตรการป้องกัน โดยมีคำสั่งปิด 14 วัน ระหว่างวันที่ 17-30 ม.ค. 64 ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อปิดสถานที่ ที่ กท 8504/295 ลงวันที่ 17 ม.ค. 64

เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 20 ราย ล่าสุด

 

2. ร้าน Insannity ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) เขตวัฒนา ฝ่าฝืนมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด เปิดเกินเวลา ผู้มาใช้บริการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่มีมาตรการป้องกัน จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 โดยมีคำสั่งปิด ระยะเวลา 5 ปี ตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ กท 8504/494 ลงวันที่ 25 ม.ค. 64 และเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร

3. ร้านนั่งต่อ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ฝ่าฝืนมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด มีการจำหน่ายและบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

โดยมีคำสั่งปิดสถานประกอบการ 14 วัน ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 7 ก.พ. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด