"จุฬาฯ" ติดโควิดเพิ่ม 3 ราย ประกาศให้ "จุฬานิวาส" เป็นพื้นที่ดูแลพิเศษ

08 ก.พ. 2564 เวลา 4:58 น.

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย เร่งตรวจหาเชื้อแล้ว 230 ราย พร้อมประกาศให้ "จุฬานิวาส" เป็นพื้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยระบุข้อความว่า

ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้ามและห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งดำเนินมาตรการป้องกันแพร่เชื้อ

จุฬาฯ ออกประกาศภาวะฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 หลังพบบุคลากรติดโควิด เพิ่ม 2 ราย

คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2.ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3.ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำหรับกรณีอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4.ให้ จุฬานิวาส เป็น เขตต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทางเว็บไซต์ จุฬารู้สู้โควิด หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

"จุฬาฯ" ติดโควิดเพิ่ม 3 ราย ประกาศให้ "จุฬานิวาส" เป็นพื้นที่ดูแลพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด