ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารกลางวัน แก่สถาบันบำราศนราดูร

14 ก.พ. 2564 เวลา 12:43 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารกลางวัน แก่สถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างใกล้ชิด และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎร สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารกลางวัน แก่สถาบันบำราศนราดูร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด