เปลี่ยนสนามม้านางเลิ้ง เป็นสวนสาธารณะ คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดปี 2565

17 ก.พ. 2564 เวลา 3:47 น. 168

หลังจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ยกเลิกสัญญา "สนามม้านางเลิ้ง" หรือ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำพื้นที่มาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ล่าสุดวันที่ 16 ก.พ. 2564 เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เล่าประวัติจาก “สนามม้านางเลิ้ง” สู่ “สวนสาธารณะ 216 ไร่” โดยระบุว่า...

"ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" หรือที่รู้จักกันว่า “สนามม้านางเลิ้ง” ก่อตั้งโดย “พระยาประดิพัทธภูบาล” และ “พระยาอรรถการประสิทธิ์” ทำหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก่อตั้ง “สโมสรสนามม้าแข่งเพื่อบำรุงพันธุ์ม้า” โดยถวายที่ดินของ “กรมอัศวราช” เป็นสถานที่แข่งขัน ซึ่งต่อมามีพระบรมราชานุญาตพร้อมพระราชทานนามว่า “ราชตฤณมัยสมาคมแห่งกรุงสยาม 

อีกทั้ง ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 18 ธันวาคม 2459 รวมไปถึงพระองค์ยังทรงส่งม้าในคอกของพระองค์เข้าร่วมแข่งอีกด้วย สมาคมฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการแข่งม้า จัดทำทะเบียนประวัติม้า เจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ สลับกันกับ “ราชกรีฑาสโมสร”

ปัจจุบันสัญญาเช่าได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้เช่าได้อีกต่อไป ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ประสานและแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า “สนามม้านางเลิ้ง” และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าคืน และในเดือนมีนาคม 2562 ได้ทำการรื้อถอน “สนามม้านางเลิ้ง” 

โดยหลังจากนี้  “อดีตสนามม้านางเลิ้ง” จะถูกเปลี่ยนเป็น “สวนสาธารณะ” ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ในโครงการนี้มี
1. สวนสาธารณะประมาณ 216 ไร่ 
2. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
3. จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น รองรับรถยนต์ 700 คัน
4. ร้านค้าของ “ชุมชนนางเลิ้ง”
5. อาคารจอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี

สวนสาธารณะแห่งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการ ภายในปี 2565

เปลี่ยนสนามม้านางเลิ้ง เป็นสวนสาธารณะ คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด