สั่งปิดโรงเรียนอู่ทอง 2 วัน พบนักเรียน 51 คนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิด

18 ก.พ. 2564 เวลา 2:10 น. 2

วันที่ 17 ก.พ. 2564 โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เผยแพร่ประกาศสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยพบว่ามีนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 51 ราย เกี่ยวข้องกับบุคคลและอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่พบผู้มีความเสี่ยงสูง และยังพบอีกว่ามีรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน ที่รับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ของจ.สุพรรณบุรี

ดั้งนั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทางโรงเรียนอู๋ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงมีประกาศออกมา เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สั่งปิดโรงเรียนอู่ทอง 2 วัน พบนักเรียน 51 คนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด