"โรงเรียนสตรีวิทยา 2" ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดโควิด-19

19 ก.พ. 2564 เวลา 7:15 น.

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สั่งปิดเรียน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ.64 หลังพบผู้ปกครองนักเรียนติดโควิด 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสอบสวนโรค โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่18 ก.พ.64  มีรายงาน ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สั่งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ 

ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 คน ได้รับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสอบสวนโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 และความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงขอให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียน ณ ที่พักอาศัยของนักเรียน

2. ให้ข้าราชการ ครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนรวมถึงการโฮมรูม ออนไลน์ ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (work from home)

"โรงเรียนสตรีวิทยา 2" ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดโควิด-19

"โรงเรียนสตรีวิทยา 2" ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด