Spring News

เปิดไทม์ไลน์พนักงาน "ทรู" ติดเชื้อโควิด-19 ไปประชุมที่สยามสแควร์ - ตึกทรู ทาวเวอร์

18 มี.ค. 2564 เวลา 2:02 น.

ทรู คอร์ปอเรชั่น ชี้แจงกรณีพบพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ทำงานที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ยัน ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้า

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศชี้แจง กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 โดยระบุรายละเอียดว่า พนักงานทรูติดเชื้อโควิด-19 (ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับลูกค้า) สถานที่ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 20 วันที่ตรวจพบเชื้อ 17 มีนาคม 2564

ไทม์ไลน์พนักงาน "ทรู" ติดเชื้อโควิด-19

• 3 มี.ค. 54 : เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมที่ True Branding Shop สาขา Siam Square Soi 2 

• 4-5 มี.ค. 54 : เข้าปฏิบัติงานที่อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 20

• 6-8 มี.ค. 54 : อยู่บ้านพัก - 9-10 มี.ค. 54 : เข้าปฏิบัติงานที่อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 20 

• 11-16 มี.ค. 64 : ปฏิบัติงาน WFH 

17 มี.ค. 54 : ตรวจพบเชื้อโควิต-19 

• ศบค.แถลงพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 248 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

• กทม.ตรวจโควิดเชิงรุก "คลัสเตอร์ตลาดบางแค" ติดเชื้อแล้ว 337 ราย

การดําเนินการของบริษัท 

• ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้ทราบข่าว 

• แจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อทุกคน ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเฝ้าระวังสังเกตอาการ
ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน 

• แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 

• เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-19 ให้พนักงานปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน (D-M-H-T-T) ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด 

การดําเนินการของอาคาร/ ร้านสาขา 

• อบพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด