Spring News

โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ประกาศแจงข่าวลือนักเรียนติดโควิด-19 ยันไม่ใช่เด็กในโรงเรียน

19 มี.ค. 2564 เวลา 2:35 น. 1

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ออกประกาศล่าสุด แจงข่าวลือนักเรียนติดโควิด-19 ยัน ไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียน โดยได้รับการยืนยันจากศูนย์สาธารณสุขที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่แล้ว

 จากกรณีที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้ออกประกาศ ปิดเรียน เป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไปเรียน ณ สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงได้รีบทำการสำรวจนักเรียน และพบว่า มีนักเรียนของโรงเรียนเราบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วย ประกอบกับได้รับแจ้งจากทางศูนย์สาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียน ว่ามีนักเรียนบางโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงติดเชื้อด้วยเช่นกัน

 ล่าสุด น.ส.บุษบา ชูวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ออกประกาศล่าสุด (18 มีนาคม 2564) ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆว่ามีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดจากสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งนั้น 

ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ และทางโรงเรียนได้รับการยืนยันจากศูนย์สาธารณสุขที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของโรงเรียนแล้วว่า ณ ขณะนี้ ไม่มีนักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนคลายความกังวลจากเรื่องดังกล่าว

• กทม.วุ่น คลัสเตอร์โควิด19 ตลาดบางแค สั่งปิด"เซนต์ฟรัง-ราชินีบน"

 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมทั้งการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและภายในบริเวณโรงเรียนอย่างทั่วถึง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ประกาศแจงข่าวลือนักเรียนติดโควิด-19 ยันไม่ใช่เด็กในโรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด