Spring News

"ซูเปอร์โพล"เผยคนไทยกว่าร้อยละ 95 พอใจมาตรการรัฐบรรเทาทุกข์ยุคโควิด

24 มี.ค. 2564 เวลา 5:14 น.

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจประชาชนมากกว่าร้อยละ 95 พึงพอใจมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ช่วงโควิด19 ประทับใจ "คนละครึ่ง-เราชนะ" พร้อมให้กำลังใจนายกฯ เดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤตต่อไป

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามเรื่อง "ธนาคารสร้างสุข" โดยศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,655 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อมาตรการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.2 ระบุว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยผ่านระบบธนาคารต่าง ๆ มีประโยชน์ ลดความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.9 พอใจมาตรการของรัฐ โดยเฉพาะ คนละครึ่ง เราไม่ทิ้งกัน เราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน ม.33 เรารักกัน

กลุ่มตัวอย่างยังพึงพอใจบทบาท "ธนาคารของรัฐ" ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงวิกฤตโควิด อันดับหนึ่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 56.9 อันดับสอง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร้อยละ 18.1 อันดับสาม ธนาคารออมสิน ร้อยละ 18.0 ตามด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ร้อยละ 1.9 และธนาคารอิสลาม ร้อยละ 0.30

นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 80.1 ยังต้องการให้กำลังใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ เพราะทำงานได้ดี ต่างชาติทั่วโลกให้การยอมรับ ในขณะที่ร้อยละ 9.9 ระบุว่าไม่ต้องการให้กำลังใจเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด