Spring News

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

24 มี.ค. 2564 เวลา 5:04 น. 62

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ ดีกรี รมว.หญิงคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งที่ว่างลงฯ หลานสาว "ป๋าเหนาะ" นายเสนาะ เทียนทอง เจ้าพ่อวังน้ำเย็น สายเลือดนักการเมืองตัวจริง

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

หลังเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่พระบรมราชโองการ ครม.ใหม่ โดยมีชื่อของ นางสาว ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.จังหวัดสระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็น รมว.หญิงคนแรกของ ศธ. อีกด้วย

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ, สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์, วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

สำหรับ ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง ถือเป็นคนในแวดวงการเมืองตัวจริง การันตีด้วยตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย อีกทั้งยังมีชื่อในโผ พปชร. ตามโควต้า "ปราจีนคอนเนกชั่น" เรียกได้ว่าจะหาดีกรีแข็งแกร่งกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2515 ปัจจุบันอายุ 49 เป็นบุตรของนายพิเชษฐ์ เทียนทอง กับขวัญเรือน เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว มีศักดิ์เป็นนหลานสาวของ "เจ้าพ่อวังน้ำเย็น" นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

ประวัติการศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติ ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ หลานเจ้าพ่อวังน้ำเย็น

ประวัติการทำงาน ตรีนุช เทียนทอง

- รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)

- เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)

- ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว

- โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย

- ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด