Spring News

ผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 - 2 รวม 116 คน ได้รับวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" แล้ว

25 มี.ค. 2564 เวลา 8:39 น.

หน่วยบริการวัคซีนเคลื่อนที่ได้ออกให้บริการ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 1 และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 โดยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้สูงอายุ 116 คน และวัคซีนซิโนแวค สำหรับเจ้าหน้าที่ 36 คน

 นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เขตบางแคเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยบริการวัคซีนเคลื่อนที่ออกไปฉีดให้แก่กลุ่มผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงในย่านตลาดบางแค ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค.64 จำนวน 6,842 คน จากนั้นวันที่ 23 มี.ค.64 หน่วยบริการวัคซีนเคลื่อนที่ได้ออกให้บริการ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 1 และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 โดยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้สูงอายุ 116 คน และวัคซีนซิโนแวค สำหรับเจ้าหน้าที่ 36 คน

ผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 - 2 รวม 116 คน ได้รับวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" แล้ว

ผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 - 2 รวม 116 คน ได้รับวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" แล้ว

• WHO แนะนำใช้วัคซีนโควิด-19 "แอสตร้าเซนเนก้า" ต่อ เพราะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง

• "กรมควบคุมโรค-แอสตร้าเซนเนก้า" แถลงการณ์ร่วมย้ำวัคซีนโควิด ปลอดภัย

 สำหรับผลการฉีดวัคซีนโควิดที่บ้านบางแค 1 จำนวน 102 คน เป็นผู้สูงอายุ 90 คน เจ้าหน้าที่ 12 คน หลังฉีดวัคซีนพบมีผู้สูงอายุ 1 คน มีอาการข้างเคียงเล็กน้อย คือ วิงเวียนศีรษะ และดีขึ้นหลังนั่งพัก 30 นาที และส่วนที่บ้านบางแค 2 มีผู้ได้รับวัคซีน 50 คน เป็นผู้สูงอายุ 26 คน  เจ้าหน้าที่ 24 คน ไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังฉีด

ผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 - 2 รวม 116 คน ได้รับวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด