svasdssvasds

Breaking News : โควิดระบาดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษ แพร่เร็ว1.7เท่า

Breaking News : โควิดระบาดทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษ แพร่เร็ว1.7เท่า

Breaking News : นพ.ยง เผย โควิด-19 สายพันธุ์ที่ระบาดที่สถานบันเทิง จากการตรวจเบื้องต้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษ แพร่เร็ว 1.7 เท่า

วันนี้ ( 7 เม.ย.64) กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ /ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย โควิด-19 สายพันธุ์ที่ระบาดที่สถานบันเทิง จากการตรวจเบื้องต้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษ

ที่จะทำให้เกิดการระบาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติ กระจายเร็วขึ้น 1.7 เท่า และปริมาณไวรัสในผู้ป่วยถึงแม้จะไม่มีอาการ จะมีปริมาณไวรัสทีสูงมาก จากการสังเกต จากค่า Ct ของสายพันธุ์สถานบันเทิง ก็เห็นชัดว่ามีค่า Ct ต่ำ แสดงว่ามีไวรัสมาก รอการยืนยันด้วยการถอดรหัส

ห่วงเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไปได้ไกล
ช่วงสงกรานต์ อยากขอความร่วมมือทุกคน ใครที่ไม่มีความจำเป็น ลดการเคลื่อนย้ายประชากรให้น้อยที่สุด แต่หากจำเป็นต้องไป ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและมีระเบียนวินัย

ขณะนี้ทั่วโลก โควิด-19 มี 3 สายพันธุ์ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกา สายพันธุ์บราซิล โดยความรุนแรงของโรคยังเหมือนเดิม วัคซีนที่ฉีดไปยังคงมีประสิทธิภาพ

related