“อนุชา “ สยบข่าวลือ โควิดฯระบาดวัดราชบพิธฯ ยัน ไม่เป็นความจริง

17 เม.ย. 2564 เวลา 10:03 น.

“อนุชา“ สยบข่าวลือโควิดฯระบาดวัดราชบพิธฯ ยัน ไม่เป็นความจริง แนะประชาชน ปฏิบัติตามพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช พร้อม ธรรมภาษิต พระสังฆราชฯ “เมื่อถึงยามคับขันประชาชน ต้องการ ผู้กล้าหาญ ต้องการผู้ที่ไม่พูดพล่าม” ที่ “บิ๊กตู่” หยิบยกมา แก้โควิดฯ แถลงวานนี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานไปยังวัดและตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้ว ไม่มี พระวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ติดโควิดฯ เช่นที่มีการแชร์กันในโซเชี่ยลฯ อีกทั้ง ทางวัดได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด

โดยเมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา ทางวัดได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยงดการจัดกิจกรรมภายในวัด ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในส่วนของพระอุโบสถหรือพระวิหารไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชั่วคราว สำหรับผู้นำภัตตาหารหรือจตุปัจจัยมาถวายพระภิกษุสามเณร ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ และสวมหน้ากากตลอดเวลา โดยไม่ใช้เวลาในวัดนานเกินควร ผู้มีไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้งดเดินทางมาวัด

นาย อนุชา กล่าวว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประชาชนมักเดินทางเข้าวัด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาช้านาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ และประกาศของทางวัดที่จะเดินทางไปอย่างเคร่งครัด

และขอให้ยึดถือพระคติธรรมที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานเพื่อเป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ความตอนหนึ่งว่า "ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูน “สติ” และ “ปัญญา” พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอย คุกคามเข้าบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี"

นอกจากนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือทุกวัดทั่วประเทศ งดการจัดกิจกรรมที่นำมาซึ่งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการในการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท โดยต้องมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงก่อน จึงจะอนุญาตให้มีการบรรพชาอุปสมบทได้

ทั้งนี้ ใน คติธรรมที่ สมเด็จพระสังฆราชฯที่มอบให้ประชาชนคนไทย เพื่อเป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดฯ ระบุว่า ธรรมภาษิตบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา พึงน้อมนำมาเตือนใจในยามนี้ ว่า "เมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ, เมื่อถึงคราวปรึกษางาน ต้องการผู้ที่ไม่พูดพล่าม, ยามมีข้าวน้ำ ต้องการผู้เป็นที่รัก, ยามเกิดปัญหา ต้องการบัณฑิต"

ขอทุกท่านจงเป็น "ผู้กล้าหาญ" ที่จะละความดื้อด้านเห็นแก่ตัว ความเคยตัว และความไม่ระมัดระวังตัว ขอจงเป็น "ผู้ที่ไม่พูดพล่าม" โดยปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง ในยามที่สังคมต้องการสาระ คำปรึกษาหารือ และกำลังใจ

แต่จงประพฤติตนเป็น "บัณฑิต" ผู้รู้รักษากายใจของตัวให้ปลอดจากโรคกายโรคใจ เป็นผู้ฉลาดศึกษา ค้นคว้า วางแผน ชี้แนะ และลงมือทำ

ทั้งนี้ ถ้าแต่ละคนแม้เพียงตั้งจิตไว้ในธรรมฝ่ายสุจริต ไม่ถลำลงสู่ความคิดชั่ว อันนำไปสู่การพูดชั่วและทำชั่วซ้ำเติม ก็นับว่าได้ช่วยบรรเทาบัญหาของโลกแล้ว และยิ่งหากท่านมีดวงจิตผ่องแผ้วด้วยเมตตาการุณยธรรม นำความปรารถนาดีเผื่อแผ่ไปสู่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้า ความทุกข์ยากที่เราทั้งหลายต่างเผชิญ ย่อมจะคลี่คลายได้ในไม่ช้า”

โดยเป็น ธรรมภาษิต บทเดียวกับที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำมาพูด ในการแถลงข่าว หลังประชุม ศบค. ที่ทำเนียบฯ วานนี้  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สรุปให้ นายกฯพูดอะไรบ้าง ก่อนยกระดับคุมเข้มโควิดระลอกใหม่

-นายกฯ กำชับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2.5หมื่นเตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

-โรงพยาบาลสนามของกทม.เขตบางบอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด