ชลบุรี ยกเลิกปิดหาดบางแสน แต่ห้ามมั่วสุม ตั้งวงดื่มเหล้า

18 เม.ย. 2564 เวลา 2:30 น.

คกก.โรคติดต่อชลบุรี ออกประกาศ ยกเลิก "ปิดหาดบางแสน" ให้สามารถใช้ตามปกติได้ แต่ห้ามมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมรักษามาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ได้โพสต์ ข้อความบนเพจเฟชบุ้ค ระบุคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 19/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 4.3 ตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น

"พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคหรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แกประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้จัดขึ้นตามมาตรการที่กำหนด"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด