"พาณิชย์" สั่งคุมเข้มโควิดแรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หวั่นกระทบส่งออก

19 เม.ย. 2564 เวลา 10:34 น.

ส่งออกไทย ยังเจอปัจจัยลบ โควิด-19 รบกวน ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการตรวจเข้มแรงงานก่อนกลับเข้ามาทำงานหลังสงกรานต์สกัดการแพร่เชื้อ ป้องกันการผลิตชะงักจนกระทบส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอาหาร

โควิด -19 ไม่ได้กระทบแค่การใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งได้กระทบไปถึงภาคธุรกิจทั้งในประเทศ และการส่งออกไทยด้วย เพราะการส่งออก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควรเข้าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และช่วงที่โควิด -19 ระบาดในแต่ละรอบก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปไม่น้อย

โดยเห็นได้จากโควิด -19 ระบาดรอบสอง "คลัสเตอร์สมุทรสาคร"  ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย  และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารที่คนต้องบริโภคโดยตรงจึงมีบ้างประเทศที่มีประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากไทยด้วย จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยออกมาชี้แจ้งเป็นการด่วน โดยโควิด -19 ระลอกใหม่ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีความเป็นห่วงส่งออกไทย อีกเช่นเคย

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ประสานงานไปยังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และภาคเอกชนที่อยู่ในสายการผลิต เพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากที่จะเริ่มการทำงานใหม่ เมื่อพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เพราะขณะนี้ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีความรุนแรงขึ้น จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะไม่กระทบต่อ ส่งออกไทย

ทั้งนี้ได้ขอให้ภาคเอกชนเพิ่มความเข้มงวด โดยเฉพาะโรงงานผลิตสำคัญประกอบกับแผนรองรับการขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์นี้อาจกระทบต่อการผลิตเพราะเมื่อการผลิตชะงักก็จะกระทบต่อการส่งออกไทย ได้แม้เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าเอกชนมีความระมัดระวังและมีประสบการณ์ตลอดทั้งปีอยู่แล้ว จากการติดตามที่ผ่านมา ภาคเอกชนสามารถที่จะป้องกันแรงงานติดเชื้อได้เป็นอย่างดี ทำให้สินค้าอาหารไทยได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐาน และมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้น

ส่งออกไทยรอวันที่โควิด-19หาย ส่งออกไทยยังรอวันที่โควิด -19 หาย

 

ในขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ได้สั่งการด้วยว่า ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งที่ประจำอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดที่เป็นเป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหาร ทำการชี้แจงผู้ซื้อ ผู้นำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารไทยปลอดโควิด-19 และให้ติดตามท่าทีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หาทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าอาหารไทย ทั้งการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคอาหาร และการเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าอาหารไทย เพราะเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในการรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออกโดยคุมเข้มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการส่งออก ต้องจับตาดูต่อไปว่าโควิด-19 ครั้งใหม่ จะกระทบต่อ ส่งออกไทย หรือไม่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด