Spring News

ครม.ไฟเขียวโครงการ “เราชนะ” ต่อ รอรับเลย 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน

20 เม.ย. 2564 เวลา 7:07 น. 14

ข่าวดีมาก ๆ ครม.ไฟเขียวโครงการ “เราชนะ” ต่อ รอรับเลย 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลงกระทบโควิด -19

แม้ว่าหลายคนจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของโควิด -19 ระลอกใหม่ กังวลทั้งว่าจะติดเชื้อไหม และกังวลเรื่องปากเรื่องท้อง เรื่องเงินในกระเป๋า แต่วันนี้ 20 เมษายน 2564 มีข่าวดีครม.อนุมัติแจกโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชุมที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นรอรับได้เลย 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน โดยเป็นการใช้กรอบวงเงินเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายเวลาใช้จ่ายได้ไม่เกิน 30 มิ.ย.2564

โดยที่ที่ประชุมครม. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ "เราชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1.ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

2.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.2564  นับว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ สำหรับใครหลายคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก โครงการ "เราชนะ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด