svasdssvasds

ลำปาง แจงกรณีเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด ชิโนแวค

ลำปาง แจงกรณีเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด ชิโนแวค

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง แจงผลฉีด "วัคซีนชิโนแวค" หลังมีข่าวบุคลากรทางการแพทย์เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ยืนยัน พบไม่ถึง 40 ราย มีเพียง 1 ราย อาการรุนแรง

นพ.ประเสริฐ กิจสุรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย
นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง เปิดเผยข้อมูลการ ฉีควัคซีนซิโนแวค ให้กลับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดลำปาง ตามที่เป็นข่าวว่า โรงพยาบาลลำปาง พบผลข้างเคียงจากการฉีด วัคซีนซิโนแวค เกือบ 40 ราย นั้น

สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดดำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ขอชี้แจ้ง ดังนี้

1. การฉีดวัคซีนทุกชนิดจะมีการเฝ้าระวังอาการอันไม่พึ่งประสงค์ทุกชนิดของอาการ และทุกระดับของอาการ

2. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลำปางได้ฉีด วัคซีนชิโนแวคไปแล้วจำนวน 900 ราย พบอาการอันไม่พึงประสงค์จำนวน 150 ราย ส่วนใหญ่ของอาการ คือ บวม ปวดแขน ใจสั่น และทุกคนก็มีอาการดีขึ้น หายเป็นปกติภายในวันนั้นทั้งหมด

3. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ฉีด วัคซีนซิโนแวค ให้บุคลากรของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 600 ราย และมีอาการอันไม่พึ่งประสงค์ จำนวน 9 ราย มีอาการหน้าซา ปากซา จำนวน 1 ราย มีอาการหน้าชา แขนขา อ่อนแรง ซึ่งถือว่าเป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ต่างจากคนอื่นที่ถือว่าเป็นอาการอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อยซึ่งพบได้ทั่วไป จึงจำเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีน เพื่อดูแลผู้ที่มีอาการผิดปกติ และตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน

4. กรณีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการรุนแรง จากการตรวจสอบพบว่า มีอาการคล้ายเส้นเลือดสมองตีบชั่วคราว ได้สังเกตุอาการ และให้การรักษาตามอาการ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ

จากการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน พบว่า อยู่ในเกณท์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนใดๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลลำปาง ได้เสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้คณะผู้เชี่ยวชาญ และกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัย ให้เข้มงวดการเฝ้าระวังอาการอันไม่พึ่งประสงค์ และสามารถให้บริการฉีด วัคซีนซิโนแวค ได้อย่างปลอดภัย ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

• บุคลากรแพทย์ รพ.ลำปาง แพ้วัคซีนSinovac ส่งเข้าไอซียู 40 ราย

• วัคซีนซิโนแวค อาจมีสิ่งปนเปื้อนขณะบรรจุ ส่งผลให้มีอาการคล้าย อัมพฤกษ์

• จุฬาฯ เปิดรับฟรี อาสาสมัครสุขภาพดี ทดลองฉีด วัคซีนโควิด จุฬาคอฟ 19

related