Spring News

วิกฤต! นายกสมาคมอุรเวชช์ฯ แนะรัฐใช้มาตรการเด็ดขาดระงับการเคลื่อนย้ายปชช.เร็วที่สุด

24 เม.ย. 2564 เวลา 8:20 น.

นายกสมาคมอุรเวชช์ฯ ออกแถลงการณ์ปลุกพลัง 3 ภาคส่วนต้องช่วยกัน จี้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาดระงับการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้เร็วที่สุด

 นายนิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ข้อความระบุว่า "ถ้อยแถลงที่ไม่ต้องแถลง โปรดอ่านได้ดังภาพ" โดยเนื้อหาระบุว่า

 วิกฤตสุขภาพจากโควิด-19 ด้วยสถานการณ์ที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ศักยภาพของภาคการแพทย์ที่ได้ขยายเพิ่ม (surge capacity) สำหรับเตรียมการรองรับทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเฉพาะกิจ (hospitel) และโรงพยาบาลสนาม กำลังจะหมดลงในเวลาอันสั้น

 การเร่งขยายศักยภาพเพิ่มเติมบนภาระที่หนักเกินตัวของบุคลากรทางการแพทย์ เท่ากับเร่งให้เกิดการล่มสลายของระบบการดูแลทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการควบคุมโรคในระยะยาวและการเตรียมการฟื้นฟูประเทศ ในยามนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและเร่งมือดำเนินการ คือ

1. ฝ่ายรัฐบาล ต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการระงับการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อทำการคัดแยกผู้ติดเชื้อที่มีอยู่เดิมและผู้เสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา และลดการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้น้ำหนักกับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคการแพทย์ มากกว่าจากภาคการเมืองที่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ฝ่ายประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำของภาคการแพทย์

3. ภาคการแพทย์ วางระบบการใช้ศักยภาพในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้ป่วยตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยไม่จำเป็น และอดทนอดกลั้นต่อความคาดหวังของสังคม ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ทันการ และต่อคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ของภาคการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ส่งเด็กเล็ก 16 คน เข้ารพ.สนามหลังพบครูพี่เลี้ยงติดโควิด-19

• ศบค.เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 8 รายพบเชื้อแค่ 1 วันก่อนเสียชีวิต

• ศบค. เผยสาเหตุแห่งการติดเชื้อ ทุกที่คือที่เสี่ยง

วิกฤต! นายกสมาคมอุรเวชช์ฯ แนะรัฐใช้มาตรการเด็ดขาดระงับการเคลื่อนย้ายปชช.เร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด