svasdssvasds

รพ.ตร. ขอกำลัง อคฝ.- คอมมานโด 90 นายเสริม หลังพนักงานเปล ติดโควิดระนาว

รพ.ตร. ขอกำลัง อคฝ.- คอมมานโด 90 นายเสริม หลังพนักงานเปล ติดโควิดระนาว

โรงพยาบาลตำรวจ ขอกำลัง "ตำรวจกองบังคับการอารักขา-ควบคุมฝูงชน และตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ" 90 นาย หลังพนักงานเปล ติดโควิดจำนวนมาก เริ่ม 26 เม.ย.64

มีรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) ได้มีหนังสือ ถึง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. เรื่องขอสนับสนุนข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ซึ่งหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดว่า 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายพื้นที่ มาจากแหล่ง สถานบันเทิงและการรวมกลุ่มของประชาชน จึงมีผู้เข้ามารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อและต้องนอนพักรักษาตัวเป็นจำนวนมากใน รพ.ตร. รวมถึงพบว่ามีบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานเปล รพ.ตร. ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาชาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปวย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ รพ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รพตร. จึงได้มีหนังสือเสนอ ตร. เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. (อคฝ.) จำนวน 30 นาย และ บช.ก.(ปพ.)จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ รพ.ตร. โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

พร้อมกับแนบเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเปล ทำหน้าที่นำส่งผู้ป่วยโดยรถเข็นนั่ง และรถเข็นเปลนอน ที่หอผู้ป่วยต่างๆ ตามการร้องขอโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ รพ.ตร. เป็นที่เลี้ยงในการช่วยให้คำแนะนำ และ 2.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายนเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ รพ.ตร. จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทั้ง 90 นาย ในวันดังกล่าวด้วย

โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โควิดคร่าชีวิตพุ่งวันเดียว 11 ราย ป่วยเพิ่ม 2,438 ราย

• แห่จี้ อนุทิน ลาออก พ้น รมว.สธ. ปมแก้โควิด-19 ล้มเหลว

• กรมการแพทย์ ปรับลดระยะดูแลผู้ป่วยโควิด ใน รพ.เหลือ 10 วัน จัดการเตียง

 

related