5 จังหวัดยกระดับสกัดโควิด19 ขอความร่วมมืองดออกบ้าน ช่วง3และ5ทุ่ม-ตี4

27 เม.ย. 2564 เวลา 0:58 น.

เช็กเลย! 5 จังหวัดยกระดับสกัดโควิด19 สั่งปิดสถานที่เสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ช่วง 21.00 น. และ 23.00 น. จนถึงตี 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ขยายไปวงกว้าง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รายงานจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด ดังนี้

1 นนทบุรี : 21.00 - 04.00 น.

2 ปทุมธานี : 21.00 - 04.00 น.

3 สุราษฎร์ธานี : 22.00 - 04.00 น.

4 สมุทรปราการ : 21.00 - 04.00 น.

5 สมุทรสาคร : 23.00 - 04.00 น.

5 จังหวัดยกระดับสกัดโควิด19 ขอความร่วมมืองดออกบ้าน ช่วง3และ5ทุ่ม-ตี4

(ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด