Spring News

ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับเท่าไหร่ ต้องใส่แมสในรถ จังหวัดไหนบ้าง

28 เม.ย. 2564 เวลา 3:26 น.

สรุปข้อกำหนด ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับเท่าไหร่ ต้องใส่แมสในรถ จังหวัดไหนบ้าง เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ไม่ทำตามมีโทษปรับ 2 หมื่น

ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับเท่าไหร่ ต้องใส่แมสในรถ จังหวัดไหนบ้าง

สำหรับข้อกำหนดไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน อ้างอิงจาก ความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่าด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (1) (2) (5) หรือ (6), มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5), มาตรา 40 (5) หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 39 (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ไม่สวมแมสก์ค่าปรับ

สำหรับข้อกำหนด "ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน ปรับ 2 หมื่นบาทฯ" ประกาศล่าสุดครอบคลุม 63 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมอัตราค่าปรับ ดังนี้

 

 

ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับเท่าไหร่

ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับ

ผิดครั้งที่ 1 ปรับ 6,000 บาท

ผิดครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท

ผิดครั้งที่ 3 ค่าปรับสูงสุด 20,000 บาท

ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่าปรับเท่าไหร่ ต้องใส่แมสในรถ จังหวัดไหนบ้าง

ต้องใส่แมสในรถ จังหวัดไหนบ้าง ? ประกาศใช้ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญ ระบุ คนขับรถนั่งมากกว่า 1 คนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด