Spring News

ไปไหน มาไหน ใส่หน้ากากอนามัยทุกที่ที่ไปอย่างไร ไม่ให้ถูกปรับ

27 เม.ย. 2564 เวลา 8:40 น. 14

ช่วงนี้ไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากกันนะชาวมิตร หลายคนคงรู้กันแล้วว่า กรุงเทพมหานคร มีประกาศออกมาว่า ใครออกนอกเคหสถานไม่สวมหน้ากากอนามัยมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค พ.ศ.2558 มีโทษปรับถึง 2 หมื่นบาทกันเลยทีเดียว นับจากนี้ใครออกไปในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลา

mask

ในพื้นที่สาธารณะ แม้ว่าจะอยู่คนเดียว

กรณีที่อยู่ในรถ

เมื่อมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ในรถด้วยจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด19 และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก

กรณีของผู้ประกาศข่าว/ จัดรายการในสตูดิโอ

เนื่องจากสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกเคหะสถานและสถานที่พำนัก ตามประกาศดังกล่าว อีกทั้งเป็นสถานที่มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่า 1 คน มีลักษณะเป็นห้องปิด ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่อง การทำงานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าวหรือจัดรายการจึงอยูในเกณฑ์ที่ต้องสวมหน้ากากตามที่กำหนดในประกาศ อีกทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่จะมีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปจึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อแบบอย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและต้องการร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ด้วย

กรณีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

ทางการแพทย์ไม่แนะนำให้สวมหน้ากาก เพราะเด็กยังไม่รู้วิธีที่จะถอดหน้ากากออกและอาจขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้ จึงเข้าข่ายอนุโลมไม่ต้องสวมหน้ากาก แต่ให้หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด