Spring News

"ศิริราช" แจง กรณีไม่ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

29 เม.ย. 2564 เวลา 6:52 น.

โรงพยาบาลศิริราช ชี้แจง และขอแสดงความเสียใจ กรณีชายวัย 45 ปี เสียชีวิต หลังเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้รับการตรวจ พร้อมเผยขั้นตอนการให้บริการตรวจโควิด-19

"ศิริราช" แจง กรณีไม่ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ชายวัย 45 ปี จนต่อมาเสียชีวิต

สืบเนื่องจากกรณี ผู้ป่วยชายไทย อายุ 45 ปี ที่มีประวัติมาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลศิริราช แต่ไม่ได้รับการตรวจ ต่อมาผู้ป่วยชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิต

จากกรณีดังกล่าว รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ขอชี้แจงว่า โรงพยาบาลศิริราชได้ให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 -15.00 น. ณ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) อาคารจอดรถ ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ โดยให้บริการตรวจประมาณวันละ 320 ราย ซึ่งแนวทางการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ผู้มีความเสี่ยงสูงที่เคยได้รับการตรวจครั้งแรกไปแล้ว และจำเป็นต้องนัดมาตรวจซ้ำ 14 วัน หลังการตรวจครั้งแรก จำนวนประมาณวันละ 150 - 200 ราย

2. ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาหรือทำหัตถการแบบฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทำผ่าตัดหรือหัตถการทุกราย จำนวนประมาณวันละ 60 ราย

3. ผู้ป่วยที่มารับการตรวจตามหน่วยตรวจโรคต่าง ๆ และแพทย์ผู้ตรวจรักษาส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อวางแนวทางในการรักษาจำนวนประมาณวันละ 20 - 30 ราย

4. ผู้ป่วยใหม่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจ เช่น ผู้ที่สงสัยสัมผัสเชื้อและอยู่ในช่วงเวลาที่ควรได้รับการตรวจตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคหรือมีอาการที่เกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 จำนวนวันละ 20 – 30 ราย

จากจำนวนการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของ โรงพยาบาลศิริราช ที่มีปริมาณมากกว่า 320 รายต่อวัน ทำให้โรงพยาบาลศิริราชสามารถเปิดรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยนอกรายใหม่ที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าได้เพียงวันละ 20-30 ราย นอกจากนี้ โรงพยาบาลศิริราช ยังต้องทำการตรวจคัดกรองบุคลากรและนักศึกษาของโรงพยาบาลศิริราชในกรณีที่มีประวัติตรวจรักษาหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน พ.ศ.2564 โรงพยาบาลศิริราช ได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด–19 ในผู้ป่วยนอกไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 7,842 ราย และได้รายงานผลให้แก่ผู้รับการตรวจ และรับตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลศิริราช ภายใน 24 ชั่วโมงได้ทุกราย กรณีผู้มาขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่พยาบาลจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว วิธีการกักตัว การสังเกตอาการเจ็บป่วย และแนะนำให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย รวมทั้งการโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศิริราช ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปีที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าว และได้นำเหตุการณ์นี้มาปรับระบบการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นและสามารถป้องกันความสูญเสียในอนาคต

ศิริราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด