รายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 21 ราย พบเบาหวานความดัน เป็นปัจจัยเสี่ยงทรุด

01 พ.ค. 2564 เวลา 4:22 น.

รายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 21 ราย พบผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิต เป็นปัจจัยเสี่ยงความรุนแรงของโรค ส่วนปัจจัยต่อการติดเชื้อ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ

วันที่ 1 พ.ค. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 วันนี้

• ผู้ติดเชื้อ 1,891 ราย
• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,799 ราย 
• จากการคัดกรองเชิงรุก 85 ราย
• ต่างประเทศ 7 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 67,044 ราย 
• เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย (สะสม 224 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่รพ. 28,745 ราย 

• อาการหนัก 829 ราย 
• ใส่ท่อช่วยหายใจ 270  ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 21 ราย พบเบาหวานความดัน เป็นปัจจัยเสี่ยงทรุด

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 21 ราย เป็นเพศชาย 9 ราย เพศหญิง 12 ราย อายุระหว่าง 39-90 ปี 

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ภาวะอ้วน ผู้ป่วยติดเตียง และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ

รายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 21 ราย พบเบาหวานความดัน เป็นปัจจัยเสี่ยงทรุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด