เปิดไทม์ไลน์ดับโควิด เพิ่ม 21 ราย พบเบาหวาน-ความดัน เป็นปัจจัยเสี่ยงทรุด

02 พ.ค. 2564 เวลา 4:42 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย กทม. มากสุด 8 ราย โรคประจำตัวอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค และมีถึง 7 ราย มีประวัติเสี่ยง รับเชื้อจากผู้ใกล้ชิด รวมเสียชีวิตสะสม 245 ราย

วันที่ 2 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 1,940 ราย
• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,788 ราย 
• จากการคัดกรองเชิงรุก 142 ราย
• ต่างประเทศ 10 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 68,984 ราย 
• เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย (สะสม 245 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่รพ. 29,481 ราย 

• อาการหนัก 954 ราย 
• ใส่ท่อช่วยหายใจ 270  ราย

โควิดวันนี้

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 21 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 9 ราย อายุระหว่าง 34 - 88 ปี และมี 2 ราย 

อยู่ในพื้นที่ กทม.8 ราย เชียงใหม่ 4 ราย ชลบุรี 2 ราย ลำพูน 2 ราย ตาก 1 ราย นครปฐม 1 ราย ระยอง 1 ราย นครสวรรค์ 1 ราย อุดรธานี 1 ราย

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง มะเร็ง ภาวะอ้วน ผู้ป่วยติดเตียง โดยในจำนวนนี้ มีการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ และสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน

ข้อมูลตายโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด