ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ 77.9 % ระบุ รัฐทำงานล่าช้า ช่วงวิกฤตโควิด 19

02 พ.ค. 2564 เวลา 3:04 น.

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล วิกฤตโควิด 19 คนไทยเห็นอะไร 77.9 % ระบุ ภาครัฐยังไม่นำบิ๊กดาต้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และยังทำงานล่าช้าเป็นไทยแลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 อีกทั้งยังไม่เป็นเอกภาพ จัดการวัคซีนล่าช้า

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเกี่ยวกับโควิด 19 เรื่องวิกฤตโควิด คนไทย เห็นอะไร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1,045 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยมีผลสำรวจดังนี้

โควิด 19

เห็นอะไรในภาครัฐ ช่วงวิกฤตโควิด

อันดับ 1 ภาครัฐยังไม่นำบิ๊กดาต้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และยังทำงานล่าช้าเป็นไทยแลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 ร้อยละ 77.9

อันดับ 2 ภาครัฐไม่เป็นเอกภาพในการช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 77.8

อันดับ 3 ภาครัฐบริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร้อยละ 75.7

เห็นอะไรในฝ่ายการเมือง ช่วงวิกฤตโควิด

อันดับ 1 ฝ่ายการเมืองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทะเลาะขัดแย้งบนวิกฤตความตายของประชาชน ร้อยละ 87.7

อันดับ 2 นักการเมืองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น หวังผลแต่การเมือง ร้อยละ 85.4

อันดับ 2 เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด ไม่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 85.4

โควิด 19

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

อันดับ 1 อยากเห็นเจ้าสัว เลิกผูกขาด มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมชาติ ร้อยละ 85.3

อันดับ 2 อยากเห็น นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ลงพื้นที่ ทำมากกว่าพูด ร้อยละ 94.8

อันดับ 3 ทุกฝ่ายยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่ มากกว่า ผลประโยชน์และการเมือง ร้อยละ 93.7

อันดับ 4 อยากเห็น รัฐ เพิ่มงบทางการแพทย์ และเยียวยาประชาชน ร้อยละ 93.5

อันดับ 5 ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ ต้นเหตุแพร่ระบาดโควิด ร้อยละ 92.8

อันดับ 6 อยากเห็นภาครัฐร่วมมือทุกภาคส่วน นำเข้าวัคซีนอื่นๆ และคุมเข้มความปลอดภัย ร้อยละ 92.4

อันดับ 7 อยากเห็นตู้ปันสุข กลับมาทำงาน กระจายช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 92.1

อันดับ 8 อยากเห็น นักการเมืองเสียสละ เอาเงินเดือนช่วยเยียวยาบุคลากรการแพทย์และสังคม ร้อยละ  91.7

ซูเปอร์โพล 1 พฤษภาคม 2564

ที่มา : วิกฤตโควิด คนไทย เห็นอะไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด