svasdssvasds

ประชาธิปัตย์ เปิดช่องทางร้องทุกข์ ช่วยประชาชน ในสถานการณ์โควิด 19

ประชาธิปัตย์ เปิดช่องทางร้องทุกข์ ช่วยประชาชน ในสถานการณ์โควิด 19

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด 19 (ศปฉ.ปชป.) รับเรื่องร้องทุกข์ ช่วยประสานงานส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ในช่วงวิกฤตโควิด 19

จากสถานการณ์โควิด 19 ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พรรคประชาธิปัตย์ (ศปฉ.ปชป.) รายงานการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชน  25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

รับเรื่องไป 114 ราย ช่วยเหลือไป 109 ราย

โรงพยาบาล 54 ราย (มีผู้ป่วยหนัก 2 ราย รอย้าย ICU)

รอรถโรงพยาบาลมารับ 2 ราย

โรงพยาบาลสนาม 13 ราย

Hospitel  40 ราย

พรรคประชาธิปัตย์

โดยที่เหลือขณะนี้พรรคได้รับข้อมูล ประสานงานกลับไปเป็นที่เรียบร้อย และส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดสรรตามมาตรการต่อไป

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถแจ้งผ่านมาที่ผู้ประสาน ศปฉ.ปชป. ได้ที่กล่องข้อความในเฟซบุ๊ก facebook.com/DemocratPartyTH ทวิตเตอร์ twitter.com/democratTH หรือ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ 02 828 1010

จิตภัสร์ กฤดากร

ด้านนางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค และในฐานะ รอง ผอ.ศูนย์ ศปฉ.ปชป. ระบุว่า โครงการนี้พรรคประชาธิปัตย์ อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีช่องทางเพิ่มเติมในการแจ้งข้อมูลขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับสภาวะของโรค

เราจะไม่ทอดทิ้งให้พี่น้องประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนกันเองโดยลำพัง ไม่อยากให้ผู้ใด หรือครอบครัวไหนๆ ต้องตกอยู่ในสภาพสิ้นหวัง จึงจัดให้มีกลไกการประสานงานช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 รับผิดชอบเปิดช่องการรับข้อมูลหรือเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางทีมบุคลากรของพรรคในพื้นที่ (Offline) และสื่อสังคมออนไลน์ (Online) ของพรรคจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อตกค้างที่ยังไม่สามารถเข้าระบบสาธารณสุขได้เพื่อส่งให้ส่วนที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบการประสานข้อมูลผู้ติดเชื้อเพื่อการส่งต่อและส่งข้อมูลต้อไป

ในส่วนที่ 3 คือตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงาน โดยช่องทางโซเชียลมีเดียของพรรคจะใช้ 2 ช่องทางหลักคือ Facebook : facebook.com/DemocratPartyTH และ Twitter : twitter.com/democratTH

โดยการประสานงานจะเน้นการทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม หรือนัดหมายและส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

related