ไทม์ไลน์ดับโควิด เพิ่ม 15 ราย พบ 1 ราย มา รพ.ไม่ทราบว่าป่วย เสียชีวิตในวันนั้น

05 พ.ค. 2564 เวลา 4:22 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย พบ 1 ราย มา รพ.เองโดยไม่ทราบว่าป่วย และเสียชีวิตในวันดังกล่าว โรคประจำตัวอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ

วันที่ 5 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 2,112 ราย
• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,955 ราย 
• จากการคัดกรองเชิงรุก 152 ราย
• ต่างประเทศ 5 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 74,900 ราย 
• เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย (สะสม 318 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่ รพ. 30,222 ราย 

• อาการหนัก 1,042 ราย 
• ใส่ท่อช่วยหายใจ 343  ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 15 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย เพศหญิง 7 ราย อายุระหว่าง 50 - 86 ปี 

อยู่ในพื้นที่ กทม.4 ราย นนทบุรี 2 ราย สุโขทัย 2 ราย ปทุมธานี 1 ราย ระยอง 1 ราย ยะลา 1 ราย อยุธยา 1 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย นครพนม 1 ราย นครปฐม 1 ราย 

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคปอดเรื้อรัง ภาวะอ้วน โดยในจำนวนนี้ มี 1 ราย มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยไม่ทราบว่าป่วย และเสียชีวิตในวันดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ

ตายโควิด 15 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด